Het licht op België

België is een land met een christelijke achtergrond. Ons sociaal systeem, de voorzieningen en de opvang van vreemdelingen en minderbedeelden, zijn één der beste in de wereld.

Dit is ook te danken aan de christelijke wortels van ons land waarop deze goede waarden gevestigd zijn. Toch heeft België samen met de meeste Europese landen grotendeels haar christelijke identiteit verworpen. De ontwikkeling en de welvaart hebben scheuring in het fundament gebracht.

Het recente multiculturele en –religieuze karakter van het land, het vervreemden van de kerkdiensten, -boodschap en -toepassingen van de hedendaagse mens alsook herhaaldelijke incidenten van kerkelijke corruptie en religieus extremisme in het algemeen, hebben ertoe geleid dat kerk en stad toch een heel aparte koers varen…

“Ik heb nu een andere manier gezien waarop mensen hun geloof beleven, niet gekend bij het grote publiek. We moeten er werk van maken dat meer mensen dit gaan inzien.” – Raymond, socialefotograaf-journalist.

Zo is het welzijn van het land losgekoppeld van de goede fundamenten uit de Bijbel. Vrijzinnigheid, zelfvertrouwen en moraal blijken het christelijke geloof te hebben vervangen.

De kerk blijft steeds haar eigen koers varen, toch mist ze grotendeels haar doel om een getuigenis te zijn tot de samenleving vandaag. Voor de meerderheid is ze bijna een antiek instituut met als enige waarde, een monument van vervlogen tijden. Herhaaldelijke schandalen en extremisme, alsook de neiging van onze generatie om de waarheid te relativeren en in vraag te stellen, hebben de mensen verdreven uit de kerk.

Maar in hoeverre is dit in het voordeel van de mens?

In een land waar we één van de hoogste levensstandaard ter wereld genieten is er tegelijkertijd ook één van de hoogste percentages zelfmoorden. Psychiatrische instellingen zitten vol, alcohol- en drugsverslavingen gedijen, tienerzwangerschappen en abortus tekenen mensen voor het leven. De leegte in de geest van de mens kan nooit door iets anders verzadigd worden dan door God zelf.

Dit is duidelijk zichtbaar in onze maatschappij; een land dat zo goed als alles heeft, maar God onnodig acht. We geloven dat de kerk broodnodig is voor een gezonde samenleving en een evenwichtige mens.

Het Licht op België heeft als doel een kerk die: Het goede nieuws verkondigt ten allen tijden;

  • In woord en daad integer is;
  • Verenigd is over de grenzen van verschillende kerken en denominaties;
  • Buiten de kerkmuren actief is, daar waar nood is;
  • Dicht bij de mens blijft en bekommerd is om hun welzijn.

“…Wat me positief opviel, ik die overal loopt, was de uitstraling van de leden en hun openheid…Met alle respect voor wie dat wel is, ik ben eigenlijk helemaal geen kerk-persoon. En deze actie was door verschillende kerken georganiseerd om met de opbrengst de kinderen in Oeganda een toekomst proberen te geven. Toch vond ik dat het doel van deze jonge mensen zeker de moeite was om een fotografische hand toe te steken.” – Aldus een aanwezige fotograaf.

ONZE PROJECTEN; HOOP FESTIVAL, FREEDOM FESTIVAL,
GREATEST GIFT, FESTIVAL10 MILES. Uw samenwerking is nodig! We kunnen onze visie niet alleen waarmaken. We hebben uw samenwerking als individu en/of plaatselijke kerk, nodig.

Samen met ons team en de meewerkende kerken in de stad, overleggen we en plannen we doordacht. Samen werken we onze plannen uit en dragen we onze verantwoordelijkheden alsook de financiële lasten. Samen brengen we een sterke boodschap in woord en daad! Contacteer ons voor meer informatie. U kan partner worden of u kan vrijwilliger worden voor een of meer van onze projecten.