Projecten

Koinonia Straatkinderen Rehabilitatie Project

Het Koinonia straatkinderen rehabilitatieproject is opgericht in Oeganda in het jaar 2000 omdat straatkinderen de meest kwetsbare groep zijn van de wereld en Oeganda is één van de landen met het grootste aantal straatkinderen.  Samen met onze plaatselijke partners hebben we honderden kinderen geholpen en we werken nu aan vier verschillende projecten verspreid over het land; in Kisoro, Kabale, Wakiso en Napak. Dankzij het maatijdbedelings-programma hebben tal van kinderen de weg gevonden naar rehabilitatie en hebben ze een volwaardige leven gekregen.  Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze projecten, die steun en hoop willen geven aan deze kinderen, waardoor ze mogen opgroeien tot volwassen mensen, die op eigen benen kunnen staan en een verschil gaan uitmaken in hun land.  We gaan door tot geen enkel kind op straat achterblijft! Lees meer hier.

Het Licht op België

Het Licht op België heeft als doel om het Goede Nieuws te brengen in de wereld buiten de kerkmuren, op de straten, de marktpleinen en daar waar de nood is. We geloven in een kerk die verenigd is boven leerstellige grenzen, bekommerd om zij die in nood zijn, uitreikend naar de mensen en betrokken is in de samenleving. Onze evenementen zijn een samenwerking van verschillende kerken, denominaties, organisaties en mensen, die samen een boodschap van hoop brengen, een Bijbels perspectief en een praktisch antwoord geeft op levensvragen in alle aspecten van de samenleving. Lees meer hier.

Hoopfestival

Op onze gemeenschappelijke grond van geloof, hoop en liefde, verzamelen verschillende kerken, artiesten en mensen zich om de handen in elkaar te slaan om een praktische boodschap van hoop en liefde te brengen over de oceanen. Het Hoopfestival is een jaarlijks openlucht gospelconcert met een rommelmarkt ten voordele van het Straatkinderen Rehabilitatie Project in Oeganda. Verschillende reportages en nieuwsberichten brachten de schokkende realiteit aan het licht van de straatkinderen in Oeganda. Koinonia gelooft dat een crisis een mogelijkheid is om daadwerkelijk tot actie over te gaan en naast deze kinderen te staan en praktische oplossingen en antwoorden te bieden. Het doel is om een stabiele toekomst voor hen op te bouwen en te voorzien in hun fysieke, emotionele en spirituele noden. Lees meer hier.

10 Miles

Tussen de mensenmenigte die samenkomen voor de jaarlijkse 10 Miles marathon in Antwerpen, vallen 100den christenen van verschillende achtergronden, culturen en leeftijden op met een kleurrijke boodschap. Op de T-shirts een uiting van Gods liefde voor onze stad. De boodschap is simpel: God en geloof hebben een plaats in de stad Antwerpen en Jezus wil samen met de mensen wandelen en lopenin hun vreugde, tijdens hun levensloop, in hun moeilijke tunnels… Hij wil hen helpen om het einde te behalen en de hemelse prijs te winnen. Terwijl zondag een rustdag is voor de meeste christenen, toont het 10Miles evenement het hart van God, die elke barrière doorbreekt om uit te reiken naar de wereld, zoals Hij deed wanneer Hij Jezus zond…. Het 10Miles initiatief wordt gekoppeld aan een fondsenwervende actie en sponsoring voor goede doelen en liefdadigheid. Lees meer hier.

Freedomfestival

Freedomfestival wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste dag van de 10daagse Gentse feesten, waar 1000den mensen samen komen van overal in België en uit de regio. Tijdens de feestelijkheden, valt het Freedomfestival op als een duidelijke uitdrukking van vreugde en vrijheid, de echte vrijheid zoals gedefinieerd door de Bijbel! Verschillende kerken, organisaties en gospelgroepen van over heel België komen samen om mee te werken en samen te staan met de Gentse kerken in een publieke viering van hun geloof.Lees meer hier.

Greatest Gift Festival

Het Greatest Gift Festival wordt elk jaar georganiseerd in de week voor kerstmis waar 100den daklozen, vluchtelingen en minderbedeelde mensen ontvangen worden als echte VIP’s tijdens een drie gangendiner opgeluisterd door  gospelmuziek, kinderanimatie met vele verassingen en geschenken voor de kinderen en een tombola voor de volwassenen. Het Greatest Gift Festival heeft als doel om een waarlijke uiting te zijn van de kerstboodschap van Christus, de Zoon van God die geboren werd in een kribbe. Zijn eerste publieke boodschap was: Ik ben gekomen om het goede nieuws te brengen aan de armen… Koinonia gelooft dat minderbedeelden een prioriteit zijn voor God. Dit evenement is een perfecte gelegenheid om de liefde van God te tonen aan de mensen buiten de kerk en dit op een praktische manier. Samen dienen draagt ook bij aan kerkeenheid omdat mensen van verschillende denominaties en achtergronden samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, ze leren elkaar kennen en bouwen aan vertrouwen met elkaar. Lees meer hier. 

Koinonia Bijbelschool

Info over Koinonia Bijbelschool wordt up to date gebracht