Privacybeleid

INLEIDING

Bedankt om onze websites www.koinonia.be   www.koinoniakids.org    www.agape-church.be te bezoeken

We volgen als Christelijke organisatie Bijbelse richtlijnen in het omgaan met elkaar en met derden. “Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden” (1 Korinthe 14:40).

U kan ervoor kiezen om al uw gegevens bij te werken of te laten wissen op elk moment van uw keuze.

Onze belofte betreffende privacy

 • We gebruiken uw gegevens enkel om u te informeren over onze projecten, samenwerkingsverbanden, aankondigingen en andere Christelijke projecten.
 • We geven geen informatie door aan derden
 • We slaan uw persoonlijke gegevens veilig op.
 • We beloven uw gegevens op een veilige en betrouwbare wijze te behandelen bij bankverrichtingen en zendingen via de post.
 • U kan zich te allen tijde afmelden (zonder u daarvoor te moeten verantwoorden of enige nadelige gevolgen te ondervinden).

We slaan de volgende gegevens op

 • e-mail adres en / of post adres
 • eventuele activiteiten waar u zich voor hebt opgegeven en aan hebt deelgenomen
 • mogelijke organisaties, instituten, kerken of denominaties waar u lid van bent
 • bank gegevens als u deze gespecifieerd hebt voor door u aangewezen activiteiten en doelen.
 • foto’s en multimedia fragmenten

Bij een gift slaan we ook de hiernavolgende gegevens op:

 • Details van uw bankinstelling
 • Details van uw kredietkaart
 • details betreffende uw gift

Bij een online interactie slaan we ook het volgende op

 • niet persoonlijke gegevens zoals uw IP adres
 • de details van de pagina’s (van onze website) die u bezocht
 • de details van de pagina’s die u hebt gedownload

Eventueel bewaren we ook volgende gegevens als u deze specifiek wenst te verstrekken  

 • De kerkgemeente waar u lid van bent
 • Uw persoonlijke geloofsovertuiging

Bewaartijd van deze informatie

 • Tot u zich uitschrijft uit onze gegevensbank

Informatiebronnen

 • door een contact formulier of inschrijving
 • informatie verstrekt tijdens een gift
 • informatie vanuit een openbare bron zoals de website van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België

We hebben de omgang met vertrouwelijke gegevens van Koinonia Ministries aangepast aan de nieuwe regels en duidelijk gemaakt hoe we uw (vertrouwelijke) gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken op een veilige wijze. Koinonia Ministries heeft er steeds naar gestreefd om “best practice” en respectvolle omgang met ieder die ons ondersteund toe te passen.

We verzamelen ook informatie van derden zoals organisatoren van festivals of van fondsenwervende sites als u daarmee akkoord, of als u Koinonia Ministries ondersteunt.

We kunnen ook gegevens bijhouden die we bekwamen uit gepubliceerde (tijdschrift) artikelen, kranten en sociale media.

Mensen die meereizen met de door Koinonia Ministries georganiseerde trips kunnen we ook eventuele medische gegevens bijhouden en delen met het reis agentschap. Bij deelname aan een activiteit kunnen we gegevens opvragen met de bedoeling van uw veiligheid te waarborgen en de efficiëntie te verbeteren.

We kunnen ook gegevens over u ontvangen van andere bronnen zoals publiek gemaakt gegevens. Dit wordt toegelicht in het onderdeel “Hoe kunnen we uw gegevens gebruiken”

Over Koinonia Ministries

Koinonia Ministries is een Vereniging zonder winstoogmerk en heeft een Christelijke identiteit. Ze werkt op internationale schaal is niet gebonden aan een denominatie.

Koinonia Ministries heeft een visie voor een verenigde kerk die actief is en betrokken in het gemeenschapsleven. Dit houdt het brengen van antwoorden en praktische oplossingen voor vragen en uitdagingen van het leven van vandaag.

HOE VERZAMELEN WE UW PERSONLIJKE GEGEVENS

Personlijke gegevens worden direct van u verkregen wanneer u met Koinonia Ministries interageert door bijvoorbeeld

 • Een gift over te maken
 • Het zenden of het ontvangen van een mail (dat laatste houdt al in dat al je gegevens hebt)
 • Het vragen van informatie
 • Bezoeken van onze websites (dat moet er dan specifiek bij vermeld staan dat je dat doet, waarom en ook welke gegevens)
 • Deelname aan een activiteit
 • Opgave als vrijwilliger voor Koinonia Ministries
 • Opgave voor een nieuwsbrief of een campagne
 • Bij het persoonlijk contact

Uw gegevens kunnen verzameld worden tijdens een persoonlijk gesprek, via de telefoon, via onze websites, sociale media, e-mail of een zending van u aan ons.

WELKE INFORMATIE HOUDEN WE VAN U BIJ

Informatie die we doorgaans van u bijhouden betreft:

Informatie verkregen door het gebruik van de website wordt geregeld door “cookies”: zie het desbetreffende onderdeel hieronder.

HOe kunnen we uw gegevens gebruiken

We kunnen uw persoonlijke gegevens aanwenden om:

 • U op de hoogte te houden van nieuws en van het effect van het werk van Koinonia Ministries
 • Te vragen om ondersteuning (financieel of op een andere wijze als vrijwilliger of voor gebed)
 • Te vragen om informatie of hulpbronnen
 • Te vragen voor een persoonlijke dienst
 • Om feedback en eventuele klachten bij te houden

SOCIALE MEDIA

Uw instellingen betreffende de privacy van het gebruik van sociale media en boodschappen diensten kunnen uw (impliciete) toestemming hebben om toegang te verlenen tot de door u verstrekte gegevens. Als we aan deze gegevens komen, bijvoorbeeld om de effectiviteit van onze communicatie in te schatten, zullen we deze gegevens niet opslaan. We raden wel aan om na te gaan of u tevreden bent de instellingen betreffende de privacy die u hebt met sociale media.

gronslag van de verwerking van uw gegevens

Toestemming

Als u nieuw bent in het ondersteunen van Koinonia Ministries, d.w.z op of na 25 mei 2018, zullen we uw gegevens gebruiken op de wijze waarvoor u de toestemming hebt gegeven. U bent te allen tijde vrij om uw voorkeuren hiervoor te wijzigen, telefonisch, via de post of e-mail.

Legitieme Belangstelling

 • We kunnen u ook blijven contacteren via de post of telefonisch als we een legitieme belangstelling hebben. Als u ons expliciet hebt laten weten geen dergelijk contact meer te willen, zullen we dit respecteren.
 • Als u een of meerdere schenkingen doet of dit aangeeft te willen doen of interesse in ons werk toont, beschouwen we dat als een legitieme belangstelling wat het opslaan van bijkomende informatie wettigt
 • We zullen ook details geven over hoe ons werk een verschil maakt en u ook op andere manieren informeren over hoe u ons kan steunen.

gezamenlijk Vrijwilligerschap

Als u meewerkt als vrijwilliger of met ons mee reis ten u persoonlijke en gevoelige gegevens meedeelt, zoals met betrekking tot dieet, mobiliteit of andere gezondheidsinformatie zullen we dit opslaan, verwerken en gebruiken om

 • u en anderen een veilige reis te waarborgen, uw veiligheid te garanderen bij een actie waarbij de gegevens meegedeeld worden aan onze partners indien nodig
 • provide the administration of these events or opportunities to serve.
 • monitor the quality of the volunteering opportunity or trip provided.
 • answer any questions or feedback you may have.
 • provide anonymized data to monitor compliance with our equal opportunities policy.

Wettelijke basis om uw gegevens te verwerken

Als u ons persoonlijke en vertrouwelijke gegevens meedeelt bij een aanwerving of bij een vrijwillige samenwerking, zullen we die gegevens verwerken op de wijze waarop u mee akkoord ging tijdens het geven van deze informatie. … ,

delen van informatie

We delen de ons toevertrouwde informatie niet met andere liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties die “marketing” bedoelingen hebben – dit gaat in tegen onze basisprincipes en de wens onze ondersteuners met respect te behandelen.

Onze diensten en derden

We kunnen derden algemene informatie verstrekken voor wat het gebruik betreft van onze websites, maar deze informatie is alleen maar anoniem en gebundeld beschikbaar. Wel kunnen we IP adressen gebruiken om een gebruiker te identificeren als we vermoeden dat er ergens een veiligheidsrisico is of als de wet ons dit oplegt.

Minderjarigen

We verwerken enkel persoonlijke gegevens (personen jonger dan 12 jaar) als de schriftelijke toestemming hebben van een ouder (of beide) of een wettelijke voogd.

verandering van beleid

Dit beleid werd aangepast in mei 2018.Van tijd tot tijd kunnen we dit amenderen (als de wet dit noodzaakt) wat betreft veranderingen verwerking, opslag en bescherming van gegevens. Bij elke verandering in ons beleid zullen we dit duidelijk vermelden op onze website of door direct contact.