Het Koinonia-team

Geïnspireerd door de Bijbel en het voorbeeld van Christus, richt de organisatie zich erop om bij te dragen aan een betere wereld door te zorgen voor zij die in nood zijn, te spreken voor zij die geen stem hebben en op te komen voor gelijke kansen voor iedereen.

Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou

VOORZITSTER & STICHTSTER

Katia Van de Broeck

DIRECTEUR

Carmen Correas

PENNINGMEESTER

pr. Antonio Albino


BESTUURSLID