Over Koinonia

Koinonia Ministries is een vereniging zonder winstoogmerk met een Christelijke identiteit die werkzaam is op internationaal vlak en een inter-denominaal karakter heeft.

Koinonia’s visie is om de Kerk vereinigd en actief betrokken te zien in de maatschappij. Wij streven ernaar om antwoorden en praktische oplossingen te bieden voor de vragen en de uitdagingen van het leven waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt.

In samenwerking met verschillende Kerken en Christelijke denominaties, stelt Koinonia zich op om een boodschapper te zijn van het Goede Nieuws van hoop en herstel. In de praktijk houdt dit in dat we opkomen tegen armoede en zorgen voor onze naaste, campagnes organiseren, zendingswerk doen alsook trachten Kerken te sensibiliseren en te versterken.

Onze missie houdt eveneens in verzoening te brengen in conflictsituaties van relationele- en gemeenschappelijke aard. Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, promoot Koinonia eenheid en samenwerking tussen Christelijke kerken en individuen, op lokaal en internationaal vlak. Wij geloven namelijk dat het evangelie alle aspecten in het leven bereikt en alle verschillen in een samenleving kan overbruggen.

Omdat wij een Christelijke organisatie zijn, is het hart van Koinonia gebed en gemeenschap met elkaar en het administratieve hoofd de raad van bestuur, met zijn hoofdzetel in Antwerpen, België. Koinonia bestaat door de inzet en verbintenis van haar leden, waar de operationele kosten van het uitvoeren van de projecten gedekt worden door het engagement en giften van leden, vrienden en partners.

ONZE VISIE

Samen Gods doelen te vervullen. 

ONZE MISSIE

De kerk uit te nodigen om de handen in elkaar te slaan. 

ONZE OBJECTIEVEN

  • 1. Het Goede Nieuws verkondigen;
  • 2. De liefde van Christus te delen en Gods wijsheid met betrekking op alle aspecten in het leven te tonen;
  • 3. Verzoening tussen individuen, groepen en gemeenschappen;
  • 4. Eenheid in het lichaam van Christus.  

ONZE PROJECTEN

Het Licht op België

Het Licht op België heeft als doel om het Goede Nieuws te brengen in de wereld buiten de kerkmuren, op de straten, de marktpleinen en daar waar de nood is. We geloven in een kerk die verenigd is boven leerstellige grenzen, bekommerd om zij die in nood zijn, uitreikend naar de mensen en betrokken is in de samenleving.

Onze evenementen zijn een samenwerking van verschillende kerken, denominaties, organisaties en mensen, die samen een boodschap van hoop brengen, een Bijbels perspectief en een praktisch antwoord geeft op levensvragen in alle aspecten van de samenleving.

Hoopfestival

Op onze gemeenschappelijke grond van geloof, hoop en liefde, verzamelen verschillende kerken, artiesten en mensen zich om de handen in elkaar te slaan om een praktische boodschap van hoop en liefde te brengen over de oceanen. Het Hoopfestival is een jaarlijks openlucht gospelconcert met een rommelmarkt ten voordele van het Straatkinderen Rehabilitatie Project in Oeganda.

Verschillende reportages en nieuwsberichten brachten de schokkende realiteit aan het licht van de straatkinderen in Oeganda. Koinonia gelooft dat een crisis een mogelijkheid is om daadwerkelijk tot actie over te gaan en naast deze kinderen te staan en praktische oplossingen en antwoorden te bieden. Het doel is om een stabiele toekomst voor hen op te bouwen en te voorzien in hun fysieke, emotionele en spirituele noden.

10 Miles

Tussen de mensenmenigte die samenkomen voor de jaarlijkse 10 Miles marathon in Antwerpen, vallen 100den christenen van verschillende achtergronden, culturen en leeftijden op met een kleurrijke boodschap. Op de T-shirts een uiting van Gods liefde voor onze stad. De boodschap is simpel: God en geloof hebben een plaats in de stad Antwerpen en Jezus wil samen met de mensen wandelen en lopen in hun vreugde, tijdens hun levensloop, in hun moeilijke tunnels… Hij wil hen helpen om het einde te behalen en de hemelse prijs te winnen.

Terwijl zondag een rustdag is voor de meeste christenen, toont het 10Miles evenement het hart van God, die elke barrière doorbreekt om uit te reiken naar de wereld, zoals Hij deed wanneer Hij Jezus zond…. Het 10Miles initiatief wordt gekoppeld aan een fonds wervende actie en sponsoring voor goede doelen en liefdadigheid. 

Freedomfestival

Freedomfestival wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste dag van de 10daagse Gentse feesten, waar 1000den mensen samen komen van overal in België en uit de regio.

Tijdens de feestelijkheden, valt het Freedomfestival op als een duidelijke uitdrukking van vreugde en vrijheid, de echte vrijheid zoals gedefinieerd door de Bijbel! Verschillende kerken, organisaties en gospelgroepen van over heel België komen samen om mee te werken en samen te staan met de Gentse kerken in een publieke viering van hun geloof.

Greatest Gift Festival

Het Greatest Gift Festival wordt elk jaar georganiseerd in de week voor kerstmis waar 100den daklozen, vluchtelingen en minderbedeelde mensen ontvangen worden als echte VIP’s tijdens een driegangendiner opgeluisterd door  gospelmuziek, kinderanimatie met vele verassingen en geschenken voor de kinderen en een tombola voor de volwassenen.

Het Greatest Gift Festival heeft als doel om een waarlijke uiting te zijn van de kerstboodschap van Christus, de Zoon van God die geboren werd in een kribbe. Zijn eerste publieke boodschap was: Ik ben gekomen om het goede nieuws te brengen aan de armen…

Koinonia gelooft dat minderbedeelden een prioriteit zijn voor God. Dit evenement is een perfecte gelegenheid om de liefde van God te tonen aan de mensen buiten de kerk en dit op een praktische manier. Samen dienen draagt ook bij aan kerkeenheid omdat mensen van verschillende denominaties en achtergronden samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, ze leren elkaar kennen en bouwen aan vertrouwen met elkaar.

Koinonia Bijbelschool

Informatie aangaande de Koinonia Bijbelschool wordt up to date gebracht.