Het aspect van lijden

Fernando Pauwels

We zijn het aspect van het lijden kwijt als Christenen in ons westerse maatschappij. Nochtans staat er in Openbaring 12:11 (NBG)

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Tal van broeders en zusters in de Heer worden vervolgd en toch houden vast aan hun geloof in verschillende landen van de wereld!

Pr Fernando Pauwels, ‘Power through Love’ kerkgemeenschap Antwerpen

@ Stadsgebed voor Antwerpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
%d bloggers like this: