Getuigenissen

Trainen tot het vervullen van Gods doel 
ONZE OPDRACHT is toerusting voor de bediening! 

KATIA VAN DE BROECK

Sinds 3 jaar was ik een student aan Zoë College van Koinonia Ministries in samenwerking met de Johan Maasbach-bediening. Nu in het leven leert men lessen en LESSEN. Datgene dat ik in de Bijbelschool mocht ontvangen kan ik best omschrijven als diepe levenswijsheden vanuit Gods hart geopenbaard.  Deze zal ik koesteren en meedragen in mijn hart en in herinnering en praktijk brengen voor de rest van mijn leven.

Het is de perfecte balans tussen Gods woord en hoe dit in de praktijk een toerusting voor jezelf en de bediening kan zijn. Bedankt om me tot zegen te zijn, ik hoop dat ik dit mag doorgeven aan velen! Veel zegen en groeten

Katia Van de Broeck
Projectcoördinator Koinonia Ministries vzw     

PR. MAGUY I. NGOY-BUSANO

Mijn naam is pastor Maguy I. Ngoy-Busano. Ik ben getrouwd en moeder van 6 kinderen. Ik dien naast mijn man; hij is sinds 1994 een voorganger in Nederland. Nu dienen wij samen met onze kinderen de Heer in Antwerpen als ‘Assembleé Evangélique pour la Réconciliation’.

Na mijn roeping wist ik dat ik meer Bijbelkennis nodig had. Ondanks het feit dat we in Rotterdam zelf een bijbelschool hadden, hield ik me voornamelijk bezig met de ontvangst en het verblijf van de studenten die vanuit België kwamen en dus had ik geen tijd over om zelf naar die school te gaan. Toch brandde in mij het verlangen om theologie te gaan studeren. Ik heb gezocht, zelfs universiteiten geraadpleegd, maar het was niet haalbaar voor mij als een moeder met zes kinderen. 

In 2010, werd ik door God gestuurd naar pastor Eugenia Daskalopoulou en toen heb ik het “Zoë College” ontdekt. Dit was precies wat er nodig was om te voltooien wat ontbrak in mijn bediening. Deze cursus is gepast voor mensen die een familie en bediening hebben. De leraren zijn niet alleen bevoegd, maar ook geestelijk.

De Bijbel zegt in Spreuken 25:25: ‘Koel water voor een dorstige keel: dat is een goede tijding uit een ver land’. Maar Zoë College heeft me aangemoedigd om de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen: het evangelie te verkondigen in woord en daad.

Door Koinonia en Zoë College heb ik Gods beloftes in vervulling zien gaan in verschillende aspecten, zo ben ik onder andere op zendingsreis gegaan naar Cameroon. 

God zegen voor de Johan Maasbach bediening en Koinonia Ministries voor deze kostbare bijdrage aan onze bediening. Mijn echtgenoot en ikzelf zijn jullie echt dankbaar!  

Pastor Maguy I. Ngoy-Busano