Inleiding

Trainen tot het vervullen van Gods doel
ONZE OPDRACHT is toerusting voor de bediening! 

Gods grote verlangen bestaat erin om mensen met Hem te verzoenen. Omwille van de zondeval is de Zoon van God op aarde gekomen om te scheiding te overbruggen en uit te zenden in Zijn Naam. 

De toerusting van discipelen voor de oogst was een deel van Jezus´ zending alsook van de Grote Opdracht (Matt.28:19-20).

In België wordt de training verzorgd door Koinonia Ministries in samenwerking met de Johan Maasbach Wereld Zending en andere internationale bedieningen. De cursussen worden in het Engels en Nederlands gegeven.

Dit is een unieke gelegenheid voor mensen die met geheel hun hart en ziel op een effectieve manier het Koninkrijk van God willen dienen. Wij verlangen ernaar een nieuwe generatie te trainen die geheel toegewijd is en die voor het geloof gaat; een volk, gericht op Gods Koninkrijk, vol van passie, aangaande het vaderhart van God (Jes. 6:8).

Onze doel is:

Studenten uit verschillende achtergronden een Bijbelvaste training geven, zodat zij gaan begrijpen hoe zij kunnen wandelen in het plan van God voor hun leven, het lichaam van Christus en deze verloren wereld.

Onze objectieven zijn:

  • Studenten helpen een intieme, passionele en diepere persoonlijke relatie op te bouwen met de Heer.
  • Hen een vaste Bijbelse vorming meegeven met hoogstaande cursussen.
  • Hen een duidelijk en breed perspectief geven op het werk in de bediening door ervaren internationale docenten.
  • Hulp zijn opdat de studenten hun roeping mogen begrijpen.
  • Hen aan te moedigen hun talenten in de Gemeente van Christus en daarbuiten te gebruiken.
  • Hen te trainen effectieve dienaars te worden in Gods’ koninkrijk.
  • Hen te inspireren te gaan daar waar God hen zendt en een borrelende gewilligheid in te gaan op Zijn roepstem!

Doelgroepen

Christenen uit alle kerk achtergronden, diegenen die in de bediening willen gaan en vol- en deeltijdse gemeentewerkers.