Bijbelschool

Trainen tot het vervullen van Gods doel 
ONZE OPDRACHT is toerusting voor de bediening! 

Wij zijn verheugd de Koinonia Bijbelschool aan u te mogen voorstellen.

We zijn ervan overtuigd dat u, door uw geheel eigen achtergrond, cultuur, ervaringen en perspectieven, een bijzonder persoon bent, geroepen door God om een verschil te maken in uw generatie. We geloven eveneens dat Hij ons riep om u hiermee te helpen!

Is het uw grootste verlangen om uw goddelijke identiteit te ontdekken en Gods plan en roeping als deel hiervan? Deze roeping is zo uniek als uw vingerafdruk tussen die van miljarden mensen voor en na u op aarde.

Gelooft u dat u een zeer grote waarde hebt voor God en acht u Hem werkelijk zo hoog om voldoende toegerust te worden voor de bediening voor Hem, het lichaam van Christus en de verlorenen?

Bent u vervuld met een ovrtuiging dat er nog zo veel meer is van Hem dat u wil ontdekken en waarvan je deel wil uitmaken? Bent u ijverig om nieuwe niveaus van groei te verkennen door u over te geven aan een diepere liefdesrelatie met Hem? 

Bent u één van die mensen die zich niet vastklampt aan comfort en veiligheid, menselijke onderscheiding, maatstaven en standaards; iemand die klaarstaat om zich bloot te stellen aan nieuwe uitdagingen en ervaringen in het volgen van de Meester?

Is het nastreven van Zijn koninkrijk de hoogste prioriteit geworden in uw leven?

Is uw gebed en verwachting dat Zijn wil geschiede, in uw leven, uw omgeving en de naties van de wereld?

Streeft u naar een geestvervuld leven?

Vat u werkelijk op de hoogdringendheid van deze tijden en de noodzaak, die er meer dan ooit is, om het evangelie van Gods Koninkrijk te delen…?

Kan u Gods hart voelen dat Zich uitstrekt naar de getrouwen voor Zijn oogst en bent u bereid om te antwoorden, zeggende: “Ja, Heer, aan Uw Wil en Uw Wegen”?

In dat geval is het ons een voorrecht je ‘welkom’ te heten in de school en een bijdrage te leveren aan wat God wil doen in en door uw leven. Onze enige beloning bestaat eruit te zien hoe je op een dag voor de Heer zal staan terwijl Gods doel vervuld is in je leven en Hem te horen zeggen: “wel gedaan gij goede getrouwe dienstknecht!

Namens Koinonia, onze partners van JMWZ, onze schooladministratie enhet team leraars van over heel de wereld,

Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou
Voorzitster Koinonia Ministries